Diğer sosyal ağların aksine Facebook tüm kullanıcılarının gerçek kişiler olması ve bir kişinin birden fazla hesabının bulunmaması hususuna oldukça önem veriyor. Buna rağmen yaklaşık 1.44 milyar kullanıcısı bulunan Facebook’un kendi hesaplamalarına göre 2014 itibariyle %11 civarında istenmeyen hesap mevcut. Bu yüzden de Facebook’ta yaklaşık 170 milyon civarında hesabın sahte olduğu tahmin ediliyor.

Facebook sahte hesapları üç ana grup altında topluyor; mükerrer hesaplar, şirket ve hayvanlar için açılan hesaplar ve spam hesaplar. Bu sınıflandırmalara 13 yaşın altındaki çocukların sahte kimlik bilgileriyle açtığı izinsiz hesaplar ile ölülerin ardında bıraktığı sahipsiz hesapların dahil olmadığını hatırlatmak istiyorum.

2015 verileri henüz paylaşılmamış olmakla birlikte, 2014 itibariyle en çok sahte hesabın %8 civarındaki mükerrer hesaplar olduğu tahmin ediliyor. Bazı kullanıcılar şifrelerini unutup yeni hesaplar açtığı için, bazıları ise farklı sebeplerden dolayı bu tarz ikincil hesaplar açma yolunu tutuyorlar. Her ne kadar Facebook şirketler ve fan grupları için kullanıcı hesabı değil, sadece sayfa açılmasına izin verse de çok sayıda kedi, köpek, politikacı vb. hayran hesabı izinsiz olarak açılmış durumda ve toplam kullanıcıların yaklaşık %2’sini bu hesapların oluşturduğu düşünülüyor. Son grubu oluşturan ve istenmeyen reklam mesajları yaymak ya da insanları dolandırmak için açılan spam hesapların oranı ise şikayetler sayesinde her geçen gün azalsa da halen %1 civarında.

Peki, başlıktaki sorumuza dönersek, sosyal ağlarda sahte hesap açmak bir suç mudur? Sosyal ağlarda sahte bir hesap açılması durumunda onay verilen kullanım sözleşmesi yalan beyanla ihlal edilmiş olmakla birlikte durumun tespiti durumunda hesabın kapatılması dışında cezai bir yaptırım bulunmuyor. Elbette, bu hesaplardan kişilere zarar verici eylemlerin gerçekleşmediğini varsaydığımızı unutmamak gerekiyor. Ayrıca açılan hesabın bir başkasına aitmiş gibi insanları kandırmayı amaçlamadığı, bir başkasının fotoğrafı izinsiz olarak sahte hesabın profil resmi olarak kullanılmadığı ve telifli materyaller bu hesaplarda izinsiz olarak yayınlanmadığı gibi varsayımlarda bulunuyoruz.

Son olarak Facebook’un gerçek isim politikasının pek çok kesim tarafından eleştirildiğini de belirtmekte fayda var. Azınlık ve marjinal gruplar, mesleği ya da tercihleri yüzünden gerçek ismini paylaşmak istemeyen insanlar, gerçek isminden çok sahne adı gibi farklı isim ya da unvanlarla tanınan kişiler Facebook yönetimi üzerinde sürekli bir baskı grubu oluşturarak gerçek adlarını kullanmadan profil oluşturmak istiyorlar. Bu bağlamda geçtiğimiz yıldan itibaren şirket politikasını kısmen esneterek isim belirtmek şartıyla sahne adı gibi farklı bazı kelimelerin de isimlerin yanında kullanılmasına izin vermeye başladı.

Sevgiyle Kalın!