Reklam, işletmelerin kendilerini ve ürünlerini tüketicilere tanıtabilmeleri için gerçekleştirilen en eski yöntemlerden birisidir. Eski Mısır’a ait M.Ö. 4000 yıl öncesinden günümüze ulaşan bazı papirüslerde yer alan politik ve dini propaganda amaçlı ilk reklamlardan günümüze reklamcılık sektörü oldukça yol kat ettiğini görüyoruz. Açık hava reklamlarından gazetelere kadar farklı mecralarda karşımıza çıkan reklamlar doğru kullanıldığında hedefe ulaşma konusunda işletmeler açısından oldukça önem arz ediyor.

Her bir reklam kanalının diğerlerine göre farklı üstünlükleri var olsa da, bu yazımda son yıllarda giderek daha da popular olmaya başlayan online reklamların bazı üstünlüklerine değinmek istiyorum. Bilindiği üzere, geleneksel kanallarda verilen reklamlarda hangi hedef kitlesine ne oranda ulaşılabileceği öngörülerek ücretlendirme genellikle bu bağlamda gerçekleşir. Örneğin, ulusal TV kanallarının hangi saatte gerçekleştireceği hangi yayını hangi demografik grupların ne oranda izlediği simüle edilebilmektedir.

O yüzden de konvansiyonel reklam kampanyalarında itme stratejisi olarak adlandırılan, hedefe doğru yönlendirilen reklamlar ile potansiyel müşterilere ulaşmak hedeflenir. Daha da yalın bir anlatımla, geleneksel kanallarında gerçekleştirilen reklamları bir olta ile denize atılan yeme benzetebiliriz. Çünkü geleneksel kanallarda gerçekleştirilen reklamlar denizde o mevsimde bulunduğunu bildiğiniz balıkların cinsine göre doğru yemi oltaya takarak balık yakalamak için çabalamaktan farklı bir şey değildir.

Çekme stratejisi ile çalışan İnternet tabanlı online reklamlarda yaygın olarak kullanılan büyük veriler sayesinde İnternet kullanıcılarına ait detaylı bilgilerden yararlanılarak İnternet kullanıcılarının ilgi alanlarına ve demografik özelliklerine uygun reklamlar sunularak reklamın hedefe ulaşma ve buna bağlı olarak da geri dönüş oranının çok yüksek olması hedeflenir. Dikkat ederseniz, arama motorları ve sosyal ağlarda karşınıza çıkan reklamların tamamına yakını son dönemlerde yapmış olduğunuz aramalar, ziyaret ettiğiniz siteler, yaşadığınız bölge, mesleğiniz vb. sizi çok yakından ilgilendiren demografik detaylar üzerine odaklanmaktadır.

Bunun sonucunda da online reklamlarda doğru bir şekilde yararlanan yerel ve küçük ölçekli işletmelerin hedeflerine ulaşma konusunda diğer kanallara göre daha başarılı sonuçlar elde edebildikleri gözlenmektedir. Çünkü, büyük ölçekli ulusal reklamlar bağlamında TV ve gazete reklamlarının üstünlükleri halen devam ediyor. Fiyat konusunda ise hesaplanabilen geri dönüş oranında üstünlüğün yine online reklamlarda olduğunu, yani TV ya da gazete reklamları ile karşılaştırdığımızda çok daha küçük bir bütçe ile hedefe yönelik ve arzu edilen sayıda tüketiciye ulaşmanın kolaylıkla sağlanabildiğini söyleyebiliriz. O yüzden de online reklamların artık KOBİ’ler tarafından daha da yaygın hale gelmeye başladığını görüyoruz ve bu trendin önümüzdeki yıllarda artış göstermeye devam edeceği biliniyor.

Sevgiyle Kalın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir