Mesai saatleri içinde sosyal medya hesaplarınıza zaman ayırmanın performansınızı nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Baştan söyleyelim, bu soruya çalışanların cevabı genellikle işyerinde cep telefonuna ya da sosyal medya hesaplarına birkaç dakika zaman ayırmanın işlerini aksatmadığı, aksine performanslarını olumlu yönde etkilediği yönünde. Çalışanlar bu durumu sigara ya da tuvalet molası gibi görüyor.

California Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, çalışanların verimliliğinin saat 11’de artış gösterip 14-15 arasında en yüksek düzeye ulaştığı, saatler ilerledikçe ciddi düşüşler yaşandığı ortaya koyuyor. Peki, verimliliğin yüksek ya da düşük olduğu saatlerde sosyal ağlara zaman ayırmak performansı ne şekilde etkiler? Çalışanların performansını etkileyen pek çok faktör bulunmakla birlikte, iş dışı faaliyetlere ayrılan zamanın performansa olan etkileri konusunda görüşler çeşitlilik gösteriyor. Kimileri bu gibi faaliyetlerin çalışanların dikkatini dağıtması sebebiyle engellenmesi gerektiğini savunsa da, kimileri belirli periyotlarla rutinin dışına çıkmayı sağlayan bu aktivitelerin mental arınmayı sağlayarak işe daha fazla odaklamaya yardımcı olduğunu düşünüyor. Ayrıca, sosyal ağların kullanımının çalışanlar açısından hafızayı güçlendirme, daha etkin kararlar verebilme ve öğrenimi kolaylaştırma gibi faydalarının olduğuna dair bulgular da mevcut.

Ayrıca, işyerlerinde cep telefonları ve sosyal ağların çalışmaları destekler nitelikte kullanımının verimliliği pozitif yönde arttırdığına dair çok sayıda örnek de mevcut. Örneğin, McKinsey Enstitüsü’nün bir çalışmasında sosyal medya araçlarının iş amaçlı kullanımının çalışanların etkinliğini %25’e kadar arttırdığı gözler önüne seriliyor. Samsung’un bazı araştırma şirketleri ile ortaklaşa yürüttüğü bir araştırmada ise yöneticiler işyerinde cep telefonundan yararlanan çalışanlar sayesinde %34’ü bulan verimlilik artışından söz ediyor.

Bununla birlikte, ABD’de her yıl yayınlanan çalışan verimliliği istatistiklerine göz atarsak, 90’lı yıllarda %2.2 civarında olan verimlilik düzeyinin 2000’lerin ilk yarısında 2.6’lara ulaşsa da, sosyal medyanın yaygın bir şekilde hayatımızın bir parçası olmaya başladığı 2007-2016 yılları arasında son 70 yılın en düşük rakamı olan %1.1’e düştüğünü görüyoruz. Elbette bu ciddi düşüşün çok farklı sebepleri olabilir. Ancak, bu düzeyde bir düşüşte sosyal medya kullanımının payının göz ardı edilmemesi gerekiyor.

İşyerinde sosyal ağların kişisel amaçlı kullanımına yönelik yasakların ne kadar etkili olacağı konusunda ise ciddi soru işaretleri mevcut. Çünkü, çalışanların işyeri bilgisayarlarından sosyal ağlara erişimine yönelik uygulanan yasaklar artık cep telefonları sayesinde çok fazla anlam ifade etmiyor ve personel sosyal ağlardaki hesaplarına gün içinde defalarca erişebiliyor.

Nottingham Trend Üniversitesi’nde beş yıl önce yapılan bir araştırmada insanların gün boyunca ortalama 85 kez cep telefonlarını ellerine aldığı ve günün beş saatini cep telefonu kullanarak geçirdiğini ortaya koyuyor. Bu rakamın son beş yılda daha da arttığını düşünebiliriz. Artık saati kontrol etmek için bile cep telefonu kullanan insanların mobil cihazlara çok fazla vakit ayırması sokaktaki insan açısından bir sorun teşkil etmese de çalışanlar açısından ciddi bir durum arz edebiliyor. Çünkü, 2012 itibariyle işyerinde sosyal medya kullanımının ABD ekonomisine yıllık maliyetinin 650 milyar Dolar’ı bulduğu düşünülüyor.

Yeni Delhi’de geçtiğimiz yıl yapılan bir çalışma, çalışanların mesainin %32’sini sosyal ağlara harcadığı ve bu durumun toplam verimliliği %13 azalttığı ortaya koyuyor. Yine aynı yıl Kaspersky Lab tarafından yapılan bir başka çalışmada ise çalışırken cep telefonu kapalı olan personelin verimliliğinin %26 artış gösterebileceği sonucuna ulaşılmış.

Bu konuda en ilginç uyarı ise işyeri verimliliği uzmanı Carson Tate’de geliyor. Tate’e göre işyerinde sosyal medyaya göz atmak için işlerinize bir dakikalığına ara vermeniz sonucu dikkatinizin dağılması gerçekte sizin 25 dakikalık işgücü kaybınıza sebep oluyor. Bu durum aslında otobanda 120 km/saat hızla giden bir aracın birkaç dakikalık ihtiyaç molası vermek üzere yavaşlayarak dinlenme tesislerinde mola vermesine benziyor. Çünkü, aracınıza tekrar bindiğinizde kaybettiğiniz zaman sadece birkaç dakika ile sınırlı kalmıyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, personelin cep telefonu ve sosyal medya uygulamaları için ayırabileceği zaman konusunda en doğru kararın işyeri yönetimi tarafından vermesi gerektiği söylenebilir. İçinde bulunulan sektör, yapılan iş ve çalışanların durumu gibi pek çok faktör bu kararı etkileyebilecek öneme sahip.

Sevgiyle Kalın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir