Geçen yıl ‘Oxford Economics’ tarafından yayınlanan bir raporda robotların 2030’a kadar dünya çapında imalat sektöründe çalışan 20 milyon kişiyi işsiz bırakabileceği ifade ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayınlanan ‘Geleceğin Meslekleri’ raporunda ise detaylı olarak hangi sektörlerin bu durumdan daha çok etkileneceğine ilişkin detaylı öngörüler yer alıyor.

Raporda 2025 yılına kadar 85 milyon işin insanlar tarafından robotlara devredilirken, teknolojik gelişmeler sayesinde 97 milyon kişiye yeni istihdam olanağı ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Bu öngörülerden de yaklaşık 12 milyon kişinin takip eden 5 yıl içinde işsiz kalacağı anlaşılıyor. Sonraki 5 yıl içinde de en az benzer oranda değişim gerçekleşeceği düşünülürse önümüzdeki 10 yılda robotlar tarafından işsiz bırakılacak kişi sayısının 25 milyon civarında olacağı düşünülebilir.

Robotlardan korkması gereken mesleklerin kalifiye olmayan ya da düşük kalifiye gerektiren fabrika işçileri ve büro çalışanları gibi gruplar olacağını daha önce defalarca yazmıştım. Bu görüşümü destekler biçimde ilgili araştırmaya katılan işverenlerin önemli bir kısmı da çalışanlarının en kısa zamanda yeteneklerini geliştirmek zorunda olduklarını ifade etmiş. Gerçekten de pandemi döneminde şirketlerin teknoloji ihtiyacının giderek artması sebebiyle çalışanların bu dönüşüme uyum sağlaması zorunlu bir hal alması sebebiyle mevcut görevlerini korumak ya da daha iyi pozisyonlara gelebilmek adına önümüzdeki beş yılı beklemeden kendilerine yatırım yapması gerekecek.

Yapay zekâ teknolojisi pek çok işin robotlar tarafından rahatlıkla yapabilmesini sağlarken, duygusal zekâ gerektiren işlerde çalışanların yakın gelecekte işlerinden olma ihtimalinin zayıf olduğunu da yazılarımda ifade etmeye çalışmıştım. WEF’in raporunda da bu duruma işaret edilerek, iletişim, etkileşim ve muhakeme gibi insani becerileri gerektiren danışmanlık gibi mesleklerin yanı sıra yeşil ekonomi, mühendislik, programcılık ve bulut sistemleri gibi teknik bilgi ve beceri gerektiren alanlarda işgücü ihtiyacının daha da artacağı ifade ediliyor.

O yüzden de, özellikle üniversite eğitimine devam eden ya da yeni mezun olup kariyerinin başlangıcında olan gençlerin bu gelişmeleri dikkate alarak tek rakiplerinin diğer mezunlar olmadığını idrak etmelerini gerekiyor…