Aşağıda, 10 Aralık 1945 tarihinde New York’ta gerçekleştirilen 5. Nobel Ödül Tören Yemeği’nde Albert Einstein’ın katılımcılara hitaben gerçekleştirdiği konuşma metni yer almaktadır. Okuduktan sonra aynı konuşmanın bugün yapıldığını hayal edip ülke ve millet isimlerini zihninizde güncelleyerek tekrar okumanızı tavsiye ediyorum…

Nobel Yıldönümü kutlamaları bu yıl özel bir anlam kazanıyor. Yıllardır verdiğimiz ölümcül mücadeleden sonra yeniden barıştık; ya da bunu bir barış olarak kabul etmemiz gerekiyor. Ve bu durum atom bombasının kullanımıyla şu ya da bu şekilde bağlantılı olan fizikçiler için daha da önemli bir önem taşıyor.

Çünkü bu fizikçiler kendilerini Alfred Nobel’inkinden hiç de farklı olmayan bir konumda buluyorlar. Alfred Nobel, zamanına kadar bilinen en güçlü patlayıcıyı, mükemmel bir imha aracını icat etti. Bunun kefaretini ödemek için, insan vicdanını rahatlatmak için barışın teşviki ve barışın başarıları için ödüllerini verdi.

Bugün, tüm zamanların en zorlu ve tehlikeli silahının geliştirilmesinde rol alan fizikçiler, suçluluk değil, eşit bir sorumluluk duygusuyla taciz ediliyor. Dünya milletlerini ve özellikle onların hükümetlerini birbirlerini kışkırtma ve geleceği şekillendirmeye yönelik tutumlarını değiştirmedikleri sürece bu tarif edilemez felakete karşı uyarmaktan, yeniden uyarmaktan vazgeçemeyiz, onları haberdar etme çabalarımızda gevşeyemeyiz ve gevşememeliyiz.

Nazilerin zihniyeti göz önüne alındığında, dünyanın geri kalanının akıl almaz yıkımı ve köleleştirilmesi anlamına gelebilecek olan, insanlığın düşmanlarının bizden önce elde etmesini önlemek için bu yeni silahın yaratılmasına yardım ettik.

Bu silahı, tüm insanlığın mütevellisi olarak, barış ve özgürlük savaşçıları olarak Amerikalıların ve İngiliz halkının eline teslim ettik. Ancak şu ana kadar herhangi bir barış garantisi göremiyoruz. Atlantik Bildirgesi’nde uluslara vaat edilen özgürlüklerin hiçbir garantisini görmüyoruz. Savaş kazanılır ama barış kazanılmaz.

Savaşta birleşen büyük güçler, şimdi barış anlaşmaları konusunda bölünmüş durumda.

Dünyaya korkudan kurtulma sözü verildi, ama aslında savaşın sona ermesinden bu yana korku muazzam bir şekilde arttı.

Dünyaya yoksulluktan kurtulma sözü verildi, ancak dünyanın büyük bir kısmı açlıkla karşı karşıyayken, diğerleri bolluk içinde yaşıyor.

Uluslara kurtuluş ve adalet vaat edilmişti ama bizler, bağımsızlıklarını ve toplumsal eşitliklerini isteyen halklara ateş açan özgürleştirici orduların üzücü manzarasına ve bu ülkelerde silah zoruyla desteklenen bu gibi parti ve kişiliklerin belirli çıkar çevrelerine hizmet ediyor görünmelerine tanık olduk ve şimdi bile tanık oluyoruz.

Bölgesel sorular ve iktidar argümanları, modası geçmiş olsalar da, ortak refah ve adaletin temel taleplerinin üzerinde hâlâ hüküm sürmektedir.

Genel durumun bir belirtisinden başka bir şey olmayan tek bir vaka hakkında daha spesifik olmama izin verin: kendi halkımın durumu, Yahudi halkı. Nazi şiddeti yalnızca ya da esas olarak Yahudilere karşı serbest bırakıldığı sürece, dünyanın geri kalanı pasif bir şekilde izledi; ve hatta Üçüncü Reich’ın açıkça suçlu hükümetiyle antlaşmalar ve anlaşmalar yapıldı. Daha sonra, Hitler Romanya ve Macaristan’ı ele geçirmek üzereyken, Maidanek ve Oswiecim Müttefiklerin elindeyken ve gaz odalarının yöntemleri tüm dünyada gayet iyi bilinirken, Romanya ve Macarları kurtarmaya yönelik tüm girişimler, Yahudiler, Filistin’in kapıları Yahudi göçmenlere kapalı olduğu ve bu terk edilmiş insanları kabul edecek hiçbir ülke bulunamadığı için yok oldu. İşgal altındaki ülkelerdeki kardeşleri gibi yok olmaya terk edildiler.

Küçük ülkelerin, İskandinavların, Hollandalıların, İsviçreli ulusların ve Avrupa’nın işgal altındaki bölgelerinde Yahudilerin hayatlarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapan bireylerin kahramanca çabalarını asla unutmayacağız. Nazi orduları Polonya’da ilerlerken, büyük güçler arasında kapılarını yüz binlerce Yahudi’ye açan tek ülke olan Sovyetler Birliği’nin insani tavrını unutmuyoruz.

Ama olanlardan ve gerçekleşmesi engellenemeyenlerden sonra – bugün durum nedir?

Avrupa’da topraklar, ilgili insanların isteklerine karşı herhangi bir tereddüt olmaksızın dağıtılırken, savaş öncesi nüfusunun beşte biri olan Avrupa Yahudilerinin geri kalanının Filistin’deki sığınaklarına erişimleri yine engellendi ve açlığa, soğuğa ve süregelen düşmanlığa terk edildi. Bugün bile onlara barış ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir yer sunmaya istekli ya da muktedir hiçbir ülke yoktur. Ve birçoğunun hâlâ Müttefikler tarafından toplama kamplarının aşağılayıcı koşullarında tutuluyor olması, durumun utanç verici ve umutsuz olduğuna dair yeterli kanıt sağlamaktadır.

Bu insanların demokrasi ilkesine göre Filistin’e girmeleri yasak, ama aslında Batılı güçler beyaz bir sayfa açılmasına yönelik yasağı desteklemekle, beş büyük ve az nüfuslu Arap Devletinin tehditlerine ve dış baskısına boyun eğiyorlar. İngiliz Dışişleri Bakanı’nın Avrupa’daki fakir Yahudilere Avrupa’da kalmaları gerektiğini çünkü dehalarına orada ihtiyaç duyulduğunu söylemesi ve diğer yandan onlara sıranın başına geçmemelerini tavsiye etmesi tam bir ironidir ve yeniden nefret ve zulme neden olabilir. Eh, korkarım yardım da edemezler; çoğu kendi istekleri dışında Nazi kurbanları sırasının başına itilerek altı milyon ölümle sonuçlandı.

Savaş sonrası dünyamızın resmi parlak değil. Biz fizikçiler politikacı değiliz ve siyasete karışmak hiçbir zaman arzumuz olmadı. Ancak siyaasilerin bilmediği birkaç şey biliyoruz. Ve sesimizi çıkarmayı ve sorumlulara şunu hatırlatmayı görev biliyoruz: Kolay teselliye kaçış yoktur; azar azar ilerlemek ve gerekli değişiklikleri belirsiz bir geleceğe ertelemek için ya da küçük pazarlıklar için artık zaman kalmadı.

Durum, cesur bir çaba ve siyasi konseptteki tüm tavrımızda radikal bir değişiklik gerektiriyor. Alfred Nobel’i bu büyük kurumu yaratmaya sevk eden ruh – insanlar arasındaki güven ve itimat, cömertlik ve kardeşlik ruhu, kaderimiz kararlarına bağlı olanların zihinlerinde hüküm sürsün. Aksi takdirde, insan uygarlığı mahkûm olacaktır.