Bir süredir bu köşede sosyal medyanın zararlı etkilerinden korunup, çalışma ve özel hayatımızda zamanı daha etkili kullanmaya yönelik paylaşımlarda bulunuyorum. Esasen bu köşeyi düzenli takip edenlerin hatırlayacağı üzere, zaman yönetiminin sosyal medya bağımlılık riskini en aza indirebilmek için önerilen dijital arınma çabalarının en önemli adımlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz.

Tıpkı diyet yapanlar ya da sigara ve alkol alışkanlıkları ile başa çıkmaya çalışanlarda olduğu gibi sosyal medya kullanımında da teknoloji orucu gibi uzun süreli kısıtlamalar ya da tamamen uzaklaşma gibi çabaların uzun vadede başarısız sonuçlandığını sık sık yazılarımda paylaşıyorum. Aksine, asıl önemli olan şey, sosyal medya kullanımını makul düzeyde tutarak kendi kontrolünüz altındaki zaman dilimlerine yayabilmektir.

Geçtiğimiz günlerde “Journal of Experimental Psychology” adlı bilimsel dergide yayınlanan bir çalışmanın bulguları da bu konudaki görüşlerimi destekler nitelikte. Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, bir hafta boyunca çalışmaya katılan deneklerden bazılarının tamamen, bazılarının ise günde sadece bir saat cep telefonu kullanımını bırakmaları istenmiş.

Cep telefonunu kullanmaya devam etmesi istenen denekler ile karşılaştırıldığında telefon kullanımına ara veren her iki grubun da yaşam kalitelerinde iyileşme görülürken, fiziksel açıdan aktif olmak için harcanan zamanın arttığı, depresyon ve anksiyete semptomlarının yanı sıra nikotin tüketiminin ise azaldığı rapor edilmiş.

En ilginç bulgu ise, kullanıma tamamen ara vermesi istenilen grup ile karşılaştırıldığında, günde sadece bir saat ara veren grupta bu bulguların daha kalıcı olduğu yönünde. Diğer bir ifade ile, günde bir saat gibi bir süreliğine bile ara vererek sosyal medya kullanımını sınırlandırabilen kullanıcıların ruhsal ve fiziksel olarak gösterdikleri gelişimin istikrarlı bir şekilde sürdüğü anlaşılıyor.

Zamanın etkili kullanımı konusuna ilerleyen haftalarda da değinmeye devam etmek istiyorum…